กลุ่มผลิตภัณฑ์อัญมณี
 
ลักษณะธุรกิจ
ตัวอย่างสินค้า
   กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
 
ลักษณะธุรกิจ
ตัวอย่างสินค้า


กลุ่มผลิตภัณฑ์อัญมณี

สินค้า            แหวน


            สร้อยคอและจี้

            ต่างหู

            สร้อยข้อมือ

 

 

Copyright ╘ 2008 N&E Global Trade, LLC. All Rights Reserved