กลุ่มผลิตภัณฑ์อัญมณี
 
ลักษณะธุรกิจ
ตัวอย่างสินค้า
   กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
 
ลักษณะธุรกิจ
ตัวอย่างสินค้า


กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

สินค้า            เสื้อผ้า


            กระเป๋า

            รองเท้า

            เครื่องประดับ

 

 

Copyright ╘ 2008 N&E Global Trade, LLC. All Rights Reserved